Klachtenregeling

Tandartspraktijk Jan van Galen streeft naar een voortdurende verbetering van onze zorg. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het soms anders lopen. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite neemt om ons te informeren over uw bevindingen, zeker als deze negatief van aard zijn. Alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Indien u niet tevreden bent

U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken bij uw behandelaar of de receptie. Ook kunt telefonisch contact opnemen (020- 618 00 74) of per e-mail naar info@tandartspraktijkjanvangalen.nl. Vervolgens bespreken wij uw opmerkingen intern met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen wij binnen drie dagen contact met u op.

Klachtenregeling

Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het misschien goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de ANT en KNMT klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.knmt.nl) en op www.ant-online.nl. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90p.m.)